Projecten

Mijn opdrachtgevers zijn overheden (provincies en gemeenten), bureaus voor toerisme en marktpartijen, zoals exploitanten of projectontwikkelaars. Hieronder een selectie van recente projecten waaraan ik heb gewerkt.

Leidraad geeft sturing aan bestemming

Bestemmingsmanagement is een vakgebied waar veel pionierswerk valt te verrichten. Om duidelijkheid te scheppen over implementatie van bestemmingsmanagement en hierbij samenwerking tussen partijen te versnellen is het document Bestemmingsmanagement: ambities en leidraad opgesteld. In opdracht van de Taskforce Samenwerking Gastvrijheidseconomie heb ik deze landelijke leidraad namens provincie Utrecht en samen met NBTC en CELTH mogen schrijven.

Bekijk dit project

Nieuw uitvoeringsplan Vijfheerenlanden

Hoe geeft de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden aandacht aan de wensen van de inwoners en benut ze ook de verwachte groei van toerisme? Hoe koestert deze gemeente de huidige situatie van ondertoerisme? En welke verhaallijnen passen hier het beste bij? Ik ondersteunde de gemeente in de zoektocht naar deze vragen en was opsteller van het nieuwe uitvoeringsprogramma.

Bekijk dit project

Werken aan waardevol toerisme in Oisterwijk

Voor de gemeente Oisterwijk werkte ik met collega’s van Bureau Stedelijke Planning (onderdeel van Sweco) aan nieuw toeristisch-recreatief beleid. In een ontmoeting met de raad bleek er draagvlak voor een brede welvaartsbenadering en het oplossen van knelpunten op piekmomenten met autoverkeer bij de Oisterwijkse natuurgebieden.

Bekijk dit project

Regio Utrecht: bestemming van Utrecht-vibes

Maak een actualisatie van de bestaande strategie voor Visit Utrecht Region. En speel hierbij in op bredere koppelkansen die er zijn vanuit andere maatschappelijke opgaven. Dat was de vraag waarmee Ruis & Reuring van start ging met het penvoerderschap voor een nieuw meerjarenplan.

Bekijk dit project

Nieuwe duurzame bezoekersstrategie Utrecht

Utrecht Marketing kiest de komende jaren voor een houdbare bezoekersstrategie met uitgesproken inhoudelijke keuzes en een focus op passende duurzame thema’s en matchende doelgroepen. Ruis & Reuring voerde samen met Bureau Stedelijke Planning de pen voor deze nieuwe Agenda Duurzaam Bezoek 2021-2025 Utrecht.

Bekijk dit project

Vertaaldienst voor kastelen succes

In opdracht van NBTC Holland Marketing leid ik een programma voor Nederlandse kasteelmusea op het vlak van aanbodinnovatie en marketing. Een van deze projecten is een nieuwe vertaaldienst die we kosteloos inzetten voor kasteelmusea om deze in tijden van corona te steunen.

Bekijk dit project

Peel-gemeenten bundelen krachten online

Om toeristen online de weg naar de Peelregio te laten vinden, slaan de Brabantse Peelgemeenten de handen in één. Onder leiding van het Innovatiehuis De Peel, ontwikkelen zij een online platform met informatie over wat er te zien, doen en beleven is in de Peel. Ruis & Reuring stelde het onderliggende marketingplan op.

Bekijk dit project

Herstelplan Heuvelrugstijl

De coronacrisis houdt de gastvrijheidssector in zijn greep. De hamvraag is: wat is er vanaf de zomer veilig te doen? Hoe kunnen we verantwoord spreiden en drukte vermijden? Welke projecten bieden ondernemers een steun in de rug voor een voorspoedig herstel?

 

Bekijk dit project

Nieuwe koers Utrecht International Comedy Festival

Het Utrecht International Comedy Festival (UICF) is in een paar jaar tijd uitgegroeid tot een internationaal toonaangevend cultuurfestival. Sinds februari 2020 zit ik in het bestuur van deze frisse en creatieve honden met ambitie. We maakten, in vloeiende afstemming met artistiek en zakelijk leider, in korte tijd een nieuw beleidsplan.

Bekijk dit project

Verhaallijn zet kasteelzaken in beweging

De verhaallijn kastelen en buitenplaatsen van NBTC Holland Marketing is in september 2017 gelanceerd. Het is een driejarige samenwerking die ik aanstuur met 30 deelnemende kasteelmusea- en tuinen in de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Overijssel. Het jaar 2018 was het eerste volle campagnejaar en de eerste resultaten zijn positief.

Bekijk dit project

Kleur bekennen nieuwe-stijl

De leefstijlsegmentatie voor vrijetijd, ooit geïntroduceerd door RECRON, heeft een geheel nieuwe versie gekregen. Ik nam het initiatief om met acht provincies deze update te laten uitvoeren.

Bekijk dit project

HollandCity kastelenlijn

Voor NBTC Holland Marketing ben ik programmaleider van de HollandCity-verhaallijn kastelen en buitenplaatsen. Een driejarig marketingprogramma met 29 kasteelmusea, 5 provincies, diverse landgoedhotels en regionale bureaus voor toerisme.

Bekijk dit project

Klankbord merk Veluwe

Voor Boisen Placemaking heb ik in opdracht van de provincie Gelderland meegedacht over het merk Veluwe met aantrekkelijke karakters die vanuit erfgoed en landschap het beste passen bij deze mooie regio.

Bekijk dit project

Hotels en AirBnB in balans

Tijdelijk werkte ik als adviseur hotels/particuliere verhuur (zoals AirBnB) bij de gemeente Utrecht. Utrecht kiest voor een én-én-aanpak: hotels en AirBnB gericht laten groeien, maar wel de relatie tussen elkaar en de impact op de leefbaarheid nauwlettend volgen.

Bekijk dit project

Lobby Vuelta 2020

In opdracht van de provincie Utrecht  maakte ik deel uit van de werkgroep Vuelta 2020. We verkenden de haalbaarheid en wenselijkheid van de komst van de Vuelta in 2020 naar Utrecht en Noord-Brabant en de mogelijkheden voor een brede activering voorafgaand aan het evenement.

Bekijk dit project