Projectoverzicht

Hotels en AirBnB in balans

Tijdelijk werkte ik als adviseur hotels/particuliere verhuur (zoals AirBnB) bij de gemeente Utrecht. Utrecht kiest voor een én-én-aanpak: hotels en AirBnB gericht laten groeien, maar wel de relatie tussen elkaar en de impact op de leefbaarheid nauwlettend volgen.

Voorzichtig beleid

De opdracht hield in dat ik binnen Economische Zaken het account voerde voor nieuwe hotelontwikkelingen in Utrecht. Omdat de gemeente Utrecht zuinig is op de prachtige, historische stad en er nog diverse hotels bij zullen komen in 2019, 2020, 2021 en 2023 voert Utrecht een behoudend beleid voor nieuwe initiatieven. Er is een actualisatie van het hotelbeleid gemaakt op basis van een update van de marktontwikkelingen. Dit heeft geleid voor een tijdelijke pas op de plaats: eerst de planvoorraad uitvoeren en bezien wat de effecten hiervan zijn op het functioneren van de markt. Op advies van Ruis & Reuring is de voorraad bevroren tot 2023.

Particuliere verhuur sociaal houden

Ook voor de particuliere verhuur (AirBnB) houdt Utrecht als een van de weinige gemeenten in Nederland een vinger aan de pols. Een maximum aantal overnachtingen van 60 per jaar ingevoerd en de verwachting is dat we met deze maatregel effectief de groei kunnen richten en het ook echt sociaal kunnen houden. Dit om de toename van zowel de hotelovernachtingen als de stijging van de overnachtingen bij AirBnB in balans met elkaar te houden. Universiteit Utrecht heeft speciaal voor de gemeente Utrecht een monitor ontwikkeld om de kenmerken van vraag en aanbod te volgen. Tweejaarlijks rapporteert zij de ontwikkelingen in aanbod, vraag en boekingen op basis van scraping van externe datasets die worden aangekocht.

‘Geef richting aan de groei van én hotels en AirBnB’s’