Over mij

Soms lijken alle belangen en behoeftes lijnrecht tegenover elkaar te staan. Mijn werk is om ‘the best of both worlds’ te benutten. Met kwaliteit en inhoud als vertrekpunt. Mijn ervaring, netwerk, kennis en creativiteit helpen om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen.

Mijn verhaal

Of je nu een Airbnb-beleid nodig hebt voor jouw gemeente of een plan om meer bezoekers naar je landgoed te krijgen met behoud van de rust in het gebied.  Of je nu een marketeer wilt inzetten op een breed publiek of iemand die draagvlak creëert bij bewoners.

Altijd zit de oplossing hem in visie, een duidelijk en duurzaam plan, oog voor alle belangen en een open communicatie met alle betrokkenen. Ik zorg hier graag voor.

Ik ken de overheid en weet hoe de hazen daar lopen. Maar ik ken en begrijp ook de belangen van andere belangrijke spelers in dit werkveld, zoals musea, campings en hotels. Mijn geduld en tactisch vermogen helpen om mensen en ideeën samen te brengen. Ik streef er altijd naar om projecten een duurzaam resultaat te geven.

Met beleid kansen benutten

Ons land staat nog bol van de kansen op gebied van toerisme en vrijetijd. Die kansen willen we toch niet laten liggen. Toeristen zijn zowel regionaal als nationaal goed te spreiden. Ik geloof dat het stimuleren van de komst van (binnen- en buitenlandse) toeristen en dagjesmensen naar bijvoorbeeld natuurgebieden of buitenplaatsen niet hoeft te betekenen dat die onder druk komen te staan. Als je het maar vanuit de eigen kracht van het gebied of de locatie doet. En met beleid.

Verbindingswegen en ongebaande paden

Verbinding is belangrijk. Verbinding tussen stakeholders (overheid, stichtingen, bewoners, bedrijfsleven en andere belanghebbenden), maar ook verbinding van natuur met stad. Van jong met oud. Van inhoud met vorm. Van oud met nieuw. Van klassiek met modern. Ik creëer graag doelgerichte verbindingswegen en ongebaande paden om tot een duurzaam en concreet resultaat te komen.

Eén team, één taak

Ik verzamel waar nodig een team van goede professionals om mij heen. Als beleidsmaker of marketeer haal ik kennis op bij experts in mijn netwerk, als uitvoerder haak ik mensen aan met aanvullende vaardigheden.