Projectoverzicht

Herstelplan Heuvelrugstijl

De coronacrisis houdt de gastvrijheidssector in zijn greep. De hamvraag is: wat is er vanaf de zomer veilig te doen? Hoe kunnen we verantwoord spreiden en drukte vermijden? Welke projecten bieden ondernemers een steun in de rug voor een voorspoedig herstel?

 

Samen met de Innovatietafel Heuvelrug, ondernemers en gemeenten ontwikkelde ik in opdracht van RBT Heuvelrug als penvoerder een herstelplan om de gastvrijheidssector op de Heuvelrug te helpen opkrabbelen. Met als vertrekpunt genieten van de Heuvelrug op geheel eigen manier: genieten van het bewuste, goede leven. Ontspannen en nieuwe inzichten opdoen. Aandacht hebben voor stilte en comfort, voor kwaliteit en betekenisvolle verhalen, voor de historie en voor het hier en nu. Want dat is Heuvelrugstijl.

In enkele webinars en met collega’s van RBT Heuvelrug & Vallei is in korte tijd een actieplan opgesteld met negen concrete projecten, gespreid over diverse sectoren en opgesteld vanuit het verhaal van de Heuvelrug. Ze lopen door tot en met 2021 en gaan over zowel vrijetijds- als zakelijk bezoek. Vervolgens is het plan gepresenteerd aan de negen wethouders recreatie en toerisme in deze regio, die het plan hebben omarmd.

Het gaat om concrete, uitvoerbare projecten met een duidelijke kop en een staart, uit te voeren in acties die elkaar onderling versterken. Ze worden met ingang van de zomermaanden van 2020 in gang gezet en hebben een doorlooptijd tot en met 2021. Hiermee volgen we bewust de landelijke routekaart en de bijbehorende beweging Hier Moet Je Zijn, die NBTC met partners heeft opgesteld. De projecten kennen een onderlinge samenhang en versterken elkaar. RBT Heuvelrug & Vallei zorgt voor een integratie met de lopende plannen voor campagnes. Het actieplan past verder ook naadloos in de beoogde duurzame toeristische ontwikkeling van de bestemming Heuvelrug op de langere termijn.

Meer weten over de doorvertaling van het herstelplan, klik hier. En het herstelplan zelf is hier in te zien.