Projectoverzicht

Lobby Vuelta 2020

In opdracht van de provincie Utrecht  maakte ik deel uit van de werkgroep Vuelta 2020. We verkenden de haalbaarheid en wenselijkheid van de komst van de Vuelta in 2020 naar Utrecht en Noord-Brabant en de mogelijkheden voor een brede activering voorafgaand aan het evenement.

Komst Vuelta haalbaar

Nadat Provinciale Staten in 2017 een financiële bijdrage hebben geleverd voor een haalbaarheidsonderzoek is een werkgroep opgericht met beleidsadviseurs van de provincies Utrecht en Noord-Brabant én de gemeenten Breda en Utrecht. We hebben peilingen uitgevoerd onder de bevolking over de wenselijkheid van de komst van de Vuelta in 2020. Ook is opdracht gegeven aan een onafhankelijke impactstudie en is de beoogde organisatiestructuur doorgelicht. Alledrie deze onderdelen gaven een positief beeld.

Brede activatie-aanpak

Ik werkte als beleidsadviseur voor de gedeputeerde Economie en Toerisme van Utrecht. Het debat bleek taai: liefst driemaal is de Vuelta in 2018 op de agenda gekomen. Uiteindelijk hebben PS ingestemd met een bijdrage aan de Vuelta. Het bijzondere van het voorstel is dat het niet een subsidie aan een evenement op zichzelf is, maar dat de Vuelta in 2020 centraal staat in een brede activatie-aanpak van 100-dagen terugtellen tot de Vuelta.

Gezond leven en fiets

Het thema fiets zal hiermee volop in de schijnwerpers komen; een thema dat goed past bij de propositie van Utrecht als healthy urban-regio. We volgen hierbij de successen van de Tourstart in 2015 en De Stijl in 2017. Dat betekent honderden organisaties op het vlak van educatie, cultuur, sport, toerisme, verenigingsleven inspireren om met de eigen activiteiten aan te haken. Deze levert naast een positieve economische spinoff ook brede maatschappelijke effecten als trots, gezond leven én een feest voor iedereen.

‘De Vuelta wordt het hoogtepunt in een bomvol themajaar rondom fietsen’