Projectoverzicht

Nieuwe koers Utrecht International Comedy Festival

Het Utrecht International Comedy Festival (UICF) is in een paar jaar tijd uitgegroeid tot een internationaal toonaangevend cultuurfestival. Sinds februari 2020 zit ik in het bestuur van deze frisse en creatieve honden met ambitie. We maakten, in vloeiende afstemming met artistiek en zakelijk leider, in korte tijd een nieuw beleidsplan.

UICF is als enige Nederlandse evenement door het Amerikaanse cultuurmagazine Vulture uit New York in een top 10 lijst gezet van beste comedyfestivals van de wereld. Utrecht International Comedy Festival maakt bovendien een gestage bezoekersgroei door. De achtste editie van het festival vond in 2020 op 6 en 7 maart plaats in Tivoli-Vredenburg in Utrecht, een week voordat het coronavirus Nederland definitief het publieke leven aan banden legde. Utrecht International Comedy Festival bestond dit jaar voor het eerst uit een Comedyweek en sloot af met een zinderend tweedaags festival. Het jaar 2020 trok in totaal 3.800 bezoekers. De stichting verwacht het aantal bezoekers de komende jaren verder uit te kunnen bouwen tot 8.000 bezoekers in 2024.

Niet alleen in publieksontwikkeling, ook in artistieke kwaliteit ontwikkelt Utrecht International Comedy Festival zich voortvarend. We hebben een samenhangende artistieke visie ontwikkeld, die publiek comedy laat ervaren en makers van elkaar laat leren. We zetten deze artistieke visie in het beleidsplan Smaakmakers uiteen.

We kiezen voor de periode 2021 tot en met 2024 voor een verdere professionalisering van het festival met een focus op drie inhoudelijke pijlers: talentontwikkeling, inclusiviteit en cross-overs. Deze strategische keuzen sluiten naadloos aan bij de actuele Utrechtse opgaven, zoals de groei van het aantal inwoners, de wens voor inclusiviteit en de opkomst van nieuwe doelgroepen als expats. Ze passen ook goed in het bredere regionale cultuurprofiel Eeuwig Jong, waarvoor de steden Utrecht, Amersfoort en de provincie Utrecht met in hun kielzog honderden culturele partners zich gezamenlijk hard maken.

Het Utrecht International Comedy Festival heeft zich tot op heden ieder jaar verbreed en verdiept. Voor de komende jaren zetten we in op een samenhangende programmering, waarbij cross-overs met andere domeinen verder worden benut (denk aan cross-overs met zorg, benutting van erfgoed of met social return). Ook de samenwerking met partners biedt nog veel meer mogelijkheden. De funding verdient een robuustere vorm, zodat het festival de komende jaren verder tot bloei komt. Met de nieuwe koers bieden we spraakmakende comedy en cultuur voor stad en regio Utrecht en Nederland.

De provincie Utrecht heeft op basis van het nieuwe beleidsplan voor het eerst subsidie beschikbaar gesteld voor een bedrag van € 50.000 voor de periode 2021-2024.

 

Kijk de Aftermovie 2020.