Projectoverzicht

Vertaaldienst voor kastelen succes

In opdracht van NBTC Holland Marketing leid ik een programma voor Nederlandse kasteelmusea op het vlak van aanbodinnovatie en marketing. Een van deze projecten is een nieuwe vertaaldienst die we kosteloos inzetten voor kasteelmusea om deze in tijden van corona te steunen.

NBTC is in 2020 van start gegaan met aanbodinnovatie voor kastelen, aanvullend op de marketinginspanningen waar NBTC bekend mee is. Een collectieve vertaaldienst maakt hiervan deel uit. Kastelen en buitenplaatsen kunnen een verzoek doen om publieksteksten te laten vertalen naar het Engels of het Duits. De bedoeling is steun in de rug te bieden bij het opstarten van de publieksfunctie van kasteelmusea en horecakastelen. De dienst blijkt succesvol, want inmiddels hebben we de 75e vertaling in gang gezet.

Het ontzorgt de publiekskastelen in deze moeilijke tijden van corona waar de inkomsten van bezoekers zijn teruggevallen. Met deze dienst kunnen ze publieksteksten van websites, routes, bezoekersgidsen etc. toegankelijk maken voor de Engelstalige en Duitstalige bezoeker. NBTC streeft ernaar om bezoekers op andere momenten naar andere kastelen in Nederland te trekken. Ondanks dat het op dit moment niet mogelijk is om internationale bezoekers te ontvangen, wil NBTC de kastelen in deze tijd helpen om hun aanbod op orde te krijgen zodra de internationale bezoeker weer mag en kan komen. De collectieve vertaaldienst komt hierbij goed van pas.  Publieksteksten kunnen zo gereed worden gemaakt in zowel Engels als Duitstalige versies omdat de meest voorkomende doelgroep van kastelen en buitenplaatsen de Duitsers, Belgen en de Engelsen zijn. Ons uiteindelijke doel is dat zij aangetrokken worden door de kastelen als aantrekkelijk reisdoel of nevenbestemming gedurende heel het jaar.