Projectoverzicht

Perspectief 2030 voor De Peel

In opdracht van Innovatiehuis De Peel stelde ik een marketingperspectief vrijetijdseconomie 2030 voor de Brabantse Peel op.

Het in beweging krijgen van ondernemers, stichtingen en overheden vormde een belangrijke uitdaging voor deze opdracht.

Inhoud, draagvlak, meerjarige financiering

Mijn aanpak kende drie pijlers: een inhoudelijke visie, het activeren van ondernemers en het inspireren van de zes wethouders om meerjarig samen te werken en hiervoor financiering te organiseren. Deze pijlers zijn wederzijds afhankelijk van elkaar: ondernemers zullen pas echt enthousiast worden als ze zien dat ze zelf kunnen meesturen, wethouders willen zich pas echt hard maken als er breed draagvlak is en ze een overtuigend plan kunnen uitdragen.

Uitgangspunten

Veel aandacht is nodig voor het eigen DNA van de Peel en duidelijke keuzen voor doelgroepen. Meer dan 90% van de bezoeken van de Peel is op conto te schrijven van de eigen inwoners, dus zij vormen een belangrijke doelgroep. De leefstijldatasets van de Leefstijlvinder zetten we in voor de onderbouwing van strategische keuzen voor toeristische thema’s. Verder werd duidelijk in hoeverre buitenlandse herkomstlanden interessant zijn voor de Peel. Ook een compacte merkanalyse maakte deel uit van de opdracht: hieruit filterden we de typische kernkwaliteiten van de Peel, een onderscheidende propositie en een aantrekkelijk Verhaal van de Peel. De belangrijkste boodschap hierbij is dat de Peel veel meer kan halen in de bestaande samenwerking binnen Brainportregio en Brabant door zelf passende thema’s te claimen en verder te ontwikkelen. Hier is zowel aanbodinnovatie als marketing voor nodig, want het aanbod is nu nog relatief beperkt en kleinschalig. Het beleid kan veel actiever worden ingericht, denk aan het aanstellen van een ’toerismeloods’ richting marktpartijen,  En prioriteit dient te liggen voor het opbouwen van thematische marketing. Een advies over mogelijke organisatiemodellen voor de regionale marketing in varianten sloot de opdracht af. Het perspectief is inmiddels inhoudelijk omarmd door de bestuurders recreatie en toerisme. Lees hier een artikel van het Innovatiehuis.