Blogoverzicht

Vier lessen van ’toerismetrubbels’

Donald Duck haakte eerder aan op de discussie over bezoekersspreiding met het verhaal ‘Toerismetrubbels’. Vier lessen van Donalds avontuur lees je hier.

Duckstad bestaat 250 jaar en toeristen van over de gehele wereld overspoelen de stad. Massa’s strijken neer op het Cornelis Prul-standbeeld. Donald Duck is aangenomen als coördinator en zet drie middelen in voor het spreiden van de selfies schietende toeristen: een zwaailicht, een toeristenblazer en een megafoon (‘Hier is niets te zien! Door naar de volgende attractie!). Donald veroorzaakt uiteindelijk een explosie met geurende levertraan die letterlijk inslaat als een bom.

Les 1 Stel authenticiteit voorop

Een levertraanexplosie die zorgt voor een enorme stankkrater brengt weliswaar veel mensen op de been, maar is gebaseerd op sensatie en niet op inhoud. Duckstad gaat hier voorbij aan betekenisvolle verhalen. Duckstad dient juist te kiezen voor inhoudelijke verhalen uit geschiedenis, kunst, cultuur, natuur. Zo zou het juist heel goed kunnen werken om een Cornelis Prul-jaar te organiseren of activiteiten rondom Mondrizwaan.

Les 2 Wees op tijd met beleid

Duckstad wordt overspoeld met bezoekers en de bewoners en bedrijven hebben er zichtbaar last van. Er is hier duidelijk sprake van structurele overdruk door toeristen. Dat is een ongewenste situatie die voorkomen had moeten worden. Het lijkt erop dat het bestuur van Duckstad geen beleid heeft gevoerd om vroegtijdig richting te geven aan de groei. Symptoombestrijding is het gevolg. Dat kan anders. Denk aan capaciteitsplanning voor hotels, beleid voor Airbnb, het maximaliseren van coffeeshops/amusementshallen/prostitutie of het verbieden van alcoholconsumptie in de openbare ruimte. De stad krijgt immers de bezoeker die het verdient, dus maak op tijd beleid.

Les 3 Wees consequent en inhoudelijk

Het is niet duidelijk wat de aantrekkingskracht precies is van Duckstad en Gansdorp. Wat zijn de publiekstrekkers? Waarvoor komen de bezoekers eigenlijk? Is Duckstad een eigen bestemming en zo ja voor hoe lang verblijft men in de stad?
Een visie op toeristische ontwikkeling is belangrijk. Want wie kiest wordt gekozen en kan zelf richting geven aan de groei. Dat schept helderheid voor bedrijven, non profit-partners en bewoners. Een overheid dient hierin een consequente lijn uit te zetten en hieraan vast te houden voor een middellange termijn. Dat biedt vertrouwen en duidelijkheid.

Les 4 Push- naast pullfactoren

Als een toerist de lunch van de burgemeester aanziet voor een all-inclusive buffet is de maat vol en wordt Donalds opdracht verbreed: hij dient de toeristen te verjagen naar het suffe Gansdorp. Dat is een pull-factor en een wankele basis. Gansdorp dient de komst van de bezoekers ook zelf te omarmen. Dit betekent toeristische ontwikkeling die ook is gestoeld op push-factoren, denk aan de inzet op meer banen en een bijdrage van toerisme aan herbestemming van industrieel erfgoed. Dat laatste lijkt het geval te zijn, want de vervallen levertraanfabriek wordt benut. Nou ja, dat was ten minste de inzet van Donald. Helaas zorgt de explosie voor een onverwachte wending. De nieuwe krater dient als unieke geurattractie en leidt dus mensen weg van de andere plekken, maar zorgt tegelijkertijd ook voor meer bezoek dan ooit. En dat was nou net niet de bedoeling.