Blogoverzicht

Aantal actieve Airbnb’s Amsterdam daalt al langer

De Volkskrant jubelt dat het aantal Airbnb’s met driekwart is gedaald sinds de invoering van de registratieplicht in Amsterdam. Dat ligt wat genuanceerder.

De journalist constateert dat er een drastische daling is als rechtstreeks gevolg van de invoering van een verplichte registratie op 1 oktober. De peiling, die als onderbouwing dient, is uitgevoerd op 28 maart en op 4 oktober. Deze laat zien dat het aantal verhuuradressen in Amsterdam is gezakt van 18.715, naar 4.128. Het gaat om de aanbieders Airbnb, Booking.com, Expedia, Tripadvisor en VRBO. Het aanbod op het dominante Airbnb zakte nog sterker: van 16.648 naar 2.924. Dit is een zeer sterke afname en het lijkt samen te vallen met de invoering van de registratieplicht voor vakantieverhuur van woningen in Amsterdam.

2.000 actieve aanbieders in plaats van 18.000
Echter, in de periode vóór de registratieplicht stonden veel advertenties op deze platformen die zelden tot nooit zijn gereserveerd. Dit kan omdat ze te duur waren, onaantrekkelijk of onbetrouwbaar oogden. Of nog waarschijnlijker, omdat ze niet (meer) beheerd werden en in feite geen bestaande accommodatie (meer) vertegenwoordigden. In februari 2021 werden volgens ons onderzoek op basis van AirDNA-data in Amsterdam via Airbnb en Vrbo slechts 2.000 accommodaties daadwerkelijk gereserveerd, dit is veel minder dan de 18.715 advertenties gevonden op de peildatum slechts maand later.

Al veel langer daling zichtbaar
Omdat de platformen door de invoering van de registratieplicht de bezem door hun advertentiebestand hebben gehaald, lijkt ineens een grote slag te zijn geslagen. De afname van het aantal daadwerkelijk actieve Airbnb’s in Amsterdam is echter al sinds de zomer van 2017 gaande. Deze daling blijkt sinds het najaar van 2019, en de daaropvolgende uitbraak van de coronapandemie, in een stroomversnelling geraakt. Terwijl het aantal advertenties voor Airbnb’s hoog bleef, nam het aantal daadwerkelijk verhuurde Airbnb’s snel af. Het aantal advertenties op platformen als Airbnb is daarom geen goede graadmeter, kijken naar het aantal advertenties dat daadwerkelijk wordt verhuurd geeft een beter beeld van de ontwikkeling van Airbnb.

Het is nog pionieren wat werkt
Amsterdam vormt samen met acht andere gemeenten een koplopersgroep onder Nederlandse gemeenten die de registratieplicht hebben ingevoerd of hiermee bezig zijn. Dat is een goede ontwikkeling, omdat elke gemeente voortaan zelf meer grip kan krijgen op de particuliere vakantieverhuur van woningen. Invoering van de registratieregeling is echter geen wondermiddel dat het aanbod als sneeuw voor de zon doet verdwijnen. Het is nog pionieren wat er aan interventies in beleid werkt en wat niet.

Expertpool opgericht voor kennisuitwisseling
Met Egbert van der Zee van Universiteit Utrecht en Susanne Brugman van Bureaus Stedelijke Planning heb ik recent de Expertpool Toeristische Verhuur van Woonruimte opgericht om kennis en ervaring uit te wisselen tussen gemeenten, provincies en kennisinstellingen. We voeren inmiddels voor diverse gemeenten en regio’s een monitor uit en dit leidt tot interessante inzichten: er zijn lokaal grote verschillen tussen hoe Airbnb functioneert en of het een grote druk legt op de lokale woonmarkt of niet. Alle reden om hier steeds genuanceerd naar te kijken.

Dit artikel heb ik samen met Egbert van der Zee van Universiteit Utrecht geschreven en is in kortere vorm gepubliceerd in de Volkskrant.