Blogoverzicht

Utrecht maakt pas op de plaats met nieuwe hotels

De raad van Utrecht heeft ingestemd met de actualisatie van het hotelbeleid. De huidige planvoorraad voor nieuwe hotels wordt uitgevoerd, wat zorgt voor 1.500-1.800 nieuwe hotelkamers in 2020, 2021 en 2022. Hierna volgt een pas op de plaats. Ruis & Reuring stelde de actualisatie op.

Omdat dit een relatief forse capaciteitsuitbreiding betekent in korte tijd, maakt Utrecht een pas op de plaats voor toevoeging van nieuwe hotelconcepten tot 1 januari 2023. Dit maakt het mogelijk om eerst te bezien wat de effecten zijn op de bestaande hotels en zo kan de lokale hotelmarkt weer op adem komen. Voor bijzondere concepten moet er in uitzonderlijke gevallen wel ruimte blijven.

Markt op adem laten komen

De beleidsaanpassing houdt geen verband met overdruk, zoals bij de hotelstop in Amsterdam wel het geval is. De situaties van 020 en 030 zijn niet goed te vergelijken qua type toerisme, volumes, drukte en overlast. De Utrechtse maatregel is vooral bedoeld om de markt gezond te houden en richting te geven aan een gezonde groei. Enerzijds is de verwachting dat de capaciteitsuitbreiding leidt tot meer overnachtingen, anderzijds zullen sommige hotels meer inzet moeten plegen om de eigen bezetting op peil te houden. Met een gemiddelde hotelbezetting van ca. 72% biedt Utrecht een van de best florerende hotelmarkten van Nederland, zodat er vet op het bot zit. Een normatieve bezetting van 60% als ondergrens is nog ver weg van de huidige marktsituatie.

Lange ontwikkeltijd

Karakteristiek voor Utrecht is dat plannen jaren in de pijplijn zitten en een lange doorlooptijd kennen. Zo werd er voor het centrum van Leidsche Rijn eind jaren ’90 al nagedacht over een nieuw hotel en realisatie wordt in 2021 een feit. Een ontwikkelperiode van meer dan 20 jaar. Diverse plannen zijn vertraagd door de crisis in de vastgoedmarkt zo’n acht jaar geleden. Ook speelt de complexiteit van de gebiedsontwikkeling van het stationsgebied een rol.

Nieuw aanbod verrijkt

De ongeveer 20 hotels uit de harde planvoorraad zorgen voor een kwaliteitsverhoging en een verrijking van het bestaande aanbod. Het Anthony Hotel bijvoorbeeld  zorgt voor een impuls in Lombok en is een goed gelukte verbouwing van een voormalig klooster. Voormalig restaurant Polmans Huis krijgt met veel oog voor details een facelift als kleinschalig boetiekhotel. De Westerkerk is inmiddels een levendige ontmoetingsplek met sfeervolle hangende kamers en een historisch orgel dat prijkt aan de wand.

Hotelcluster Stationsgebied

Een ander Utrechts kenmerk is dat aan en nabij het Jaarbeursplein meer en meer een hotelcluster ontstaat met zakenhotels als Inntel, Amrath, Crowne Plaza en Hampton by Hilton. Dit opent nieuwe kansen om op loopafstand groepen zakelijke verblijfsgasten gemakkelijker te faciliteren, waardoor Utrecht meer mogelijkheden krijgt om congressen aan zich te binden. In het verleden gingen regelmatig internationale wetenschappelijke congressen aan Utrecht voorbij, omdat er onvoldoende kamers waren. Dit soort congressen passen goed bij de brede ambitie voor gezond stedelijk leven waar de stad op inzet.

De beleidstukken zijn hier te vinden (scroll naar agendapunt 14). Het interview met wethouder Verschuure in Hospitality Management geeft een samenvatting over de aanscherping van de koers.