Blogoverzicht

Utrechtse woningen beschermd met beleid voor short stay

Utrecht heeft voor het eerst beleid ontwikkeld voor het tijdelijk verblijf van internationals die voor werk (short stay) in de stad zijn. Ruis & Reuring heeft samen met collega’s van de gemeente Utrecht dit nieuwe beleid voorbereid.

Veel grotere steden zien een sterke groei in de ontvangst van internationale bezoekers die tijdelijk voor werk of opleiding (tot 12 maanden) naar ons land komen. Ze willen gastvrij zijn in het faciliteren van eigentijdse concepten en zien liever zo min mogelijk extra druk op de reguliere woningmarkt, waar al veel schaarste heerst. Zo ook Utrecht.Tussen 2013 en 2017 is het aantal internationals in Utrecht met liefst 47% gestegen tot meer dan 20.000. De prognose is een aanhoudende groei van tientallen procenten in de komende jaren.

Twee lijnen

De essentie is een beleid dat bestaat uit twee lijnen: het stimuleren van de komst van nieuwe short stay-concepten aanvullend op het functioneren van de reguliere hotels én het registreren en tijdelijk vergunnen van bestaande short stay-studio’s voor 5 jaar.

Specifieke logiesbestemming

Over het stimuleren: uit onderzoek van Decisio blijkt dat er ruimte is voor nieuw aanbod, namelijk zo’n 280 studio’s voor internationals en liefst 800 studio’s voor internationale studenten. De gemeente wil de komst van nieuwe short stay-studio’s stimuleren door in ruimtelijke plannen de bestemming short stay toe te voegen als nieuwe categorie naast logies. Dit zal leiden tot nieuw eigentijds aanbod met een clustering biedt eenheden, vergelijkbaar met hotelfaciliteiten zoals toezicht en diensten.

Geen short stay in woningen

De tweede lijn is het bevriezen van het huidige short stay-aanbod. Vaak gaat het hier om losse studio’s, veelal in de binnenstad of aan de randen van het centrum. Dit zijn gewilde plekken voor de reguliere woonmarkt en deze dient worden beschermd. Het voorstel geeft aan dat bestaande aanbieders zich moeten melden bij de gemeente en, indien voldaan aan voorwaarden (bv geen overlast), kunnen aanbieders voor maximaal 5 jaar hun verhuur voortzetten. Nieuwe aanvragen voor short stay in woningen wordt niet toegestaan ter bescherming van de woningvoorraad. Alleen bij nieuwbouw of transformatie kan voortaan short stay plaatsvinden.

Monitoring van belang

Kortom, door tijdelijk verblijf (short stay) niet toe te staan onder een woonbestemming maar alleen onder een specifieke logiesbestemming (tijdelijk verblijf naast regulier logies) houdt Utrecht woningen beschikbaar voor woningzoekenden en ontstaat bovendien nieuw geclusterd aanbod specifiek voor de doelgroep internationals. Steden als Rotterdam en Eindhoven hebben interesse getoond om te verkennen of de Utrechtse aanpak ook voor hen interessant is. Van belang is goed te monitoren hoe tijdelijk verblijf zich ontwikkelt. Hiervoor is een tool in voorbereiding en met de hoteliers en short-staybedrijven verkent de gemeente Utrecht hoe bedrijven en gemeente gezamenlijk de vraag in de markt kunnen volgen.