Blogoverzicht

Vaarwel promotie, welkom bezoekregie

Woensdag 10 oktober 2018 was een goede dag voor de sector. NBTC Holland Marketing lanceerde in afstemming met meer dan 100 cowriters de visie Perspectief Bestemming Nederland 2030.

De visie in één zin samengevat: het gaat niet meer om zonder meer toeristische groei, maar om richting geven aan groei en vroegtijdig aandacht schenken aan duurzaamheid, leefbaarheid en productontwikkeling. 

Nieuw paradigma

Dit is niets minder dan een paradigmawissel. Want tot nu zijn marketeers vooral bezig geweest met promotieinspanningen om meer bezoekers te trekken. Ze dienen hun inzet te transformeren van promotie van bestemmingen naar het managen van bezoekers in brede zin. De nieuwe uitdaging is ervoor te zorgen dat iedereen, dus ook inwoners, profijt krijgt van toeristen. Een mooie ambitie. En dat, oh timing, gelanceerd op de dag van de duurzaamheid.

En nu naar actie

Jos Vranken van NBTC Holland Marketing zegde toe om snel tot actie over te gaan: de komende maanden wordt hiervoor een gezamenlijke actieagenda opgestart als vertaling van het perspectief. De twaalf provincies wordt, mogelijk met andere stakeholders, gevraagd commitment te geven op belangrijke zaken als collectieve data-analyse en productontwikkeling. In die zin was de Toerisme Top vooral een start van een nieuw proces van transformatie en samenwerking. Gezien de positieve reacties in de zaal kunnen we uitkijken naar veel nieuwe initiatieven. Zoals het perspectief benoemt: laten we ons samen inzetten Nederland geliefd, leefbaar en waardevol te houden. Daar draag ik de komende jaren graag mijn steentje aan bij.

Eerste Toerisme Top markeert start van proces van transformatie en samenwerking