Kom, laten we spelen

Moodfilm fiets in opdracht van RBT Heuvelrug & Vallei en Utrecht Marketing door Roderik Patijn

Marketing en beleid in vrijetijdseconomie

Of het nu fietsen, uit eten of museumbezoek is: spelen en nieuwe dingen ontdekken vormen vaak een motief voor ons vrijetijdsgedrag. De wereld is één grote speeltuin en als vrijetijdseconoom neem ik spelen dan ook uitermate serieus. Vaak lijkt de wereld van spelen, toerisme, cultuur, natuur en cultureel erfgoed bol te staan van de tegenstellingen. Zachte ruis versus vrolijke reuring. Terwijl het juist steeds meer gaat om het verbinden van werelden. Dat is wat ik graag doe en waar ik goed in ben.

Bekijk projecten

Project

MRA wil meer grip op sturing en betere spreiding

De bestuurders in het platform Economie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) hebben de Strategische Agenda Toerisme in de MRA 2025 na een herijking opnieuw vastgesteld. In de strategie zijn de gezamenlijke vertrekpunten, ambitie, doelstellingen en actielijnen verwoord. Ruis en Reuring was penvoerder van deze strategie ‘Op weg naar toekomstbestendig toerisme’

Bekijk dit project

Blog

Ode aan de homo ludens

Het was historicus Johan Huizinga die in 1938 het werk Homo Ludens publiceerde en het spelen van de mens op waarde wist te schatten. Hij geldt voor mij als een grote inspiratiebron.

Bekijk deze blogpost

Mijn werkgebieden

Marketing in vrijetijdseconomie

 

Beleid in vrijetijdseconomie

 

Ik heb gewerkt voor